Informacje

Wieś - obraz wsiWieś w literaturze - motyw, obraz

Wieś, jako główny temat w literaturze pojawia się już w czasach antycznych. Tam jednak tematyka wiej

SpółdzielczośćSpółdzielczość i prawo spółdzielcze w Polsce

Spółdzielczość - jest to forma ruchu społeczno - gospodarczego oraz metoda gospodarowania, która obe